homepage2024-02-12T09:53:08+01:00

Wijkperspectief in uitvoering

Inwoners van het Soesterkwartier, professionals en de gemeente hebben samen nagedacht over projecten om de wijk te verbeteren. Die projecten hebben we verzameld in het Wijkperspectief en de Uitvoeringsagenda. Nu is het tijd om aan de slag te gaan: samen zetten we de schouders eronder!

Projectenhuis Soesterkwartier

Hier komen de verschillende projecten, initiatieven en activiteiten van en voor de wijk bij elkaar. Je kunt hier informatie krijgen over deze projecten. Als je een project uitvoert in het Soesterkwartier, kun je hier ook een overleg of inloopbijeenkomst over jouw project organiseren.

Openingstijden Projectenhuis:
Dinsdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur
Woensdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur
Donderdagavond van 17:00 tot 19:00 uur
Vrijdagochtend van 10:00 tot 13:00 uur

Nieuws

Agenda

Uitvoeringsnetwerk:
iedere eerste donderdag v/d maand

Datum: Donderdag 7 maart
Tijd: 19.00 tot 20.00 uur
Locatie: in het Projectenhuis | Noordewierweg 127
Vooraf aanmelden is niet nodig

Uitvoeringsnetwerk:
iedere eerste donderdag v/d maand

Datum: Donderdag 4 april
Tijd: 19.00 tot 20.00 uur
Locatie: in het Projectenhuis | Noordewierweg 127
Vooraf aanmelden is niet nodig

Wijkspreekuur met wethouder
Datum: Woensdag 17 april
Tijd: 16:00 tot 17:30 uur
Locatie: in het Projectenhuis | Noordewierweg 127
Vooraf aanmelden is niet nodig

Projecten

Onder de paraplu ‘Vitale Wijken Aanpak’ wordt in de wijken Soesterkwartier (Amersfoort), Overvecht (Utrecht), Batau (Nieuwegein) en Vollenhove (Zeist) gewerkt aan een aanpak die bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen: gezondheid, onderwijs, participatie en armoede, veiligheid en ondermijning en wonen, gezonde leefomgeving, groen en duurzaamheid. De gemeente Amersfoort kan deelnemen dankzij een financiële bijdrage van Provincie Utrecht.

 • Satellietfoto van het Anjerplein en de omliggende straten.

  Samen met de bewoners van het Anjerplein zetten we een opwindend project in gang om het Anjerplein te transformeren in een groene plein waar iedereen van kan genieten. Het doel is duidelijk: het vergroenen van deze openbare ruimte om een gezondere, levendigere en meer gastvrije omgeving te creëren.

 • We streven ernaar om een speciale plek te creëren waar senioren van het Soesterkwartier op een prettige manier kunnen genieten van fysieke activiteit in een gastvrije en ondersteunende omgeving, zowel individueel als met begeleiding. Blijf op de hoogte, want samen zullen we dit project tot leven brengen en een gezonde, actieve toekomst voor onze senioren mogelijk maken.

 • Een plek in de openbare ruimte waar men met eigen lichaamsgewicht kan sporten. Geen apparatuur, maar een middel om fit te blijven en je spieren te versterken met simpele bewegingen.

 • Tuintjes naast containers

  De realisatie van vijf extra containertuintjes in het Soesterkwartier.

 • Verfrollers met verschillende kleuren (groen, rood, oranje, blauw) die vrolijke strepen op de muur achterlaten

  De Wagenwerkplaats is niet zomaar een plek; het is een broedplaats voor cultuur en creativiteit. Samen streven we ernaar om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of interesse. Door middel van gezamenlijke culturele programma, bieden we een breed scala aan activiteiten en evenementen die de diversiteit van onze gemeenschap weerspiegelen. Hier bundelen we onze krachten om een betekenisvolle verbinding te creëren met diverse doelgroepen in de wijk Soesterkwartier.

 • Nederlanders zijn gewend om een eigen vervoermiddel tot hun beschikking te hebben. Ook in het Soesterkwartier. Tegelijkertijd is er parkeerdruk en schaarse (groene) openbare ruimte. Het ontwikkelen naar een situatie waarin meer gebruik wordt gemaakt van deelmobiliteit is niet iets van de ene op de andere dag. Het is een proces dat tijd vraagt. Door deelmobiliteit te promoten en overstap te belonen, wordt aan dat proces een bijdrage geleverd.

 • Dit project is erop gericht om leefbaarheid in de wijk verbeteren voor mensen met dementie. Dit bereiken we enerzijds door bewustwording te creëren en anderzijds sleutelfiguren in de wijk, zoals winkelmedewerkers, vrijwilligers, de wijkagent, beveiligers, Boa's en medewerkers van openbare voorzieningen, praktisch te trainen. Samen maken we onze gemeenschap een betere plek voor iedereen. een betere plek voor iedereen.

 • Een word-bestand met 'Help' getypt

  Met dit project bieden we een laagdrempelige en toegankelijke plek waar (wijk)bewoners naar toe kunnen om antwoorden te krijgen op hun digitale vragen, om zo zelfredzaam te worden en hun digitale vaardigheden te verbeteren.

 • Minder autobezit en parkeren buiten de wijk vermindert parkeerdruk. Volgens de statistieken van MyWheels wordt er flink wat gedeeld in het Soesterkwartier. Sinds de zomer van 2014 is het aantal beschikbare deelauto’s verdubbeld van 10 naar 20! Ongeveer 100 mensen in de wijk zijn inmiddels lid van MyWheels.

 • Over iemand's schouder kijk je in een portemonnee waar een briefje van 10 in zit

  We brengen ervaring en begrip samen in ons nieuwe initiatief. We hebben een gespecialiseerde ervaringsdeskundige aan boord, die bekend is met de uitdagingen van armoede en de daarmee gepaard gaande stress. Deze deskundige zal ons helpen om huishoudens in deze situatie beter te bereiken...

 • Een app om mensen makkelijk kennis te laten maken met gezonde voeding en leven.

 • Over de schouder van een oudere vrouw zie je een lachende oudere man met bril.

  Het is niet altijd gemakkelijk als een van je buren psychisch kwetsbaar is. Hoe ga je om met wijkgenoten die zich wat gedragen dan jij bent gewend? Dit leidt tot bezorgdheid, en soms gaat het mis tussen buren. In het project “Omgaan met straatbewoners met een psychische kwetsbaarheid” werken wijkbewoners en professionals samen.

 • Kinderwijkperspectief opgesteld. Hier kwamen ideeën van kinderen uit voor bijvoorbeeld armoedebestrijding: een Bosbadkaart voor gezinnen uit de wijk; een betaalbare dierenarts; acties waarbij mensen betaalbare groene aan kunnen schaffen. Dit budget is voor de uitvoering van deze ideeën. Dit project is nog niet opgestart. Er is geen subsidie voor aangevraagd vanuit de wijk. We bekijken binnenkort op welke manier en samen met wie we het project alsnog in uitvoering kunnen brengen.

 • Projectomschrijving Met pagina’s in de wijkkrant over duurzamer leven, is het de bedoeling dat wijkgenoten elkaar inspireren en dat het gesprek erover wordt aangewakkerd. Dit project is nog niet opgestart. Er is geen subsidie [...]

 • Alle informatie over het Soesterkwartier zoveel mogelijk samen brengen op één online platform: activiteiten, projecten, etc. Het is de bedoeling van dit project dat inwoners niet hoeven te zoeken op meerdere websites, maar alles vinden op één plek.

 • De benen van vier kinderen met laarzen en vrolijke kleren aan.

  We stellen een budget beschikbaar voor de realisatie van ideeën van kinderen uit het Jeugdwijkperspectief. Denk aan het betrekken van kinderen vanaf 11 jaar. Een leuke uitlaatplek voor honden.

 • Het is algemeen bekend dat jongeren een plek moeten hebben waar zij bij elkaar moeten kunnen komen. Dit is een behoefte van jongeren, maar ook van de wijkbewoners. Hier gaan wij samen met de jongeren aan de slag om tot een plek te komen die voor en van de jongeren zal zijn.

 • Geef jongeren een stem en help bij het vormgeven van hun toekomst. Moedig betrokkenheid aan en zorg dat dit gehoord en gewaardeerd wordt. Geef jongeren perspectief om uit te kijken naar de toekomst.

 • Krijgt elke kind dezelfde kansen? Hoe kunnen wij hiervoor zorgen. Hoe zorgen wij ervoor dat jongeren hun talenten kunnen ontplooien. Hoe zorgen wij ervoor dat jongeren hun stem laten horen.

 • Houten blokjes met letters

  Alles begint met taal. Of eigenlijk, met de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid heeft een negatieve invloed op financiële weerbaarheid, op sociale activiteiten en op onder andere gezondheid. Om kennis over laaggeletterdheid, en dus signalering hiervan, te vergroten is er een consulent basisvaardigheden zichtbaar en toegankelijk in het Soesterkwartier. Zo kunnen we meer mensen bereiken en doorverwijzen naar het al bestaande aanbod binnen het sociaal domein.

 • De Noordewierweg, het hart van de wijk, wordt heringericht. De insteek is breed: niet alleen wordt de straat technisch vernieuwd. De verkeersveiligheid, een aantrekkelijk verblijfs- en winkelgebied, vergroening en ontmoeting horen hier nadrukkelijk bij. Het project is een nauwe samenwerking tussen de (bewoners-)werkgroep Noordewierweg Verbindt en de gemeente Amersfoort.

 • De Alliantie en Bijzondere Plekken zijn bezig om van Puntenburg en omgeving een groenere en aantrekkelijkere plek te maken, zowel voor bewoners als wijkgenoten om Puntenburg heen. De inspanningen richten zich op hoe Puntenburg eruit ziet (vergroenen, een ontmoetingsplek voor de buurt, een beweegtuin) én wat er gebeurt (servicebedrijf, activiteiten, maaltijden en evenementen).

 • Pleintje met geparkeerde auto's en speeltoestellen bij de Rozenstraat in de lente.

  Samen met de bewoners van de Rozenstraat zetten we een opwindend project in gang om het plein aan de Rozenstraat te transformeren in een groen plein waar iedereen van kan genieten. Het doel is duidelijk: het vergroenen van deze openbare ruimte om een gezondere, levendigere en meer gastvrije omgeving te creëren.

 • In Stichting Samenwerkplaats werken de pioniers van de Wagenwerkplaats samen aan de ontwikkeling van een multifunctionele broedplaats. Hier ontmoeten sociale, culturele en economische functies elkaar. Met een bijdrage uit het Wijkperspectief kan de inrichting van een voor de wijk breed inzetbaar pand worden betaald, binnen een samenwerkingsproces met bewoners en partners uit de wijk.

 • In de aanloop naar het Wijkperspectief Soesterkwartier zijn in de vele cocreatiegesprekken veel ideeën gekomen over vergroening, meer plekken van ontmoeting en beweging. Al deze ideeën zijn in het Wijkperspectief samengevat onder de noemer van ‘het Soesterpark’: een samenhangend netwerk van groen- en ontmoetingsplekken in het Soesterkwartier zelf en tussen het Soesterkwartier en Langs Eem en Spoor.

 • Tekening van het Soesterpark

  De realisatie van een toegankelijke looproute in het Soesterpark. We werken we aan het identificeren en implementeren van cruciale aanpassingen, zoals bruggen, paden en oversteekpunten, om het Soesterkwartier nog toegankelijker en wandelvriendelijker te maken.

 • Twee tafeltennis-batjes en een balletje liggen op een tafeltennistafel.

  Een geschikte locatie vinden om een tafeltennistafel in de wijk te plaatsen.

 • Een kruiwagen met tuinafval staat in een tuin vol planten en gemaaid gras. Er leunen een schep en een schoffel tegen de kruiwagen.

  Overwoekerde tuinen zien er onverzorgd uit, en versteende buitenruimtes dragen bij aan hittestress. Dit project biedt een oplossing die niet alleen de biodiversiteit in de wijk versterkt, maar ook ruimte biedt voor maatregelen die regenwater vasthouden en hittestress verminderen. Dit initiatief richt zich op het vergroenen en onderhouden van privétuinen en biedt bewoners een tastbare gelegenheid om hun eigen buitenruimtes te transformeren. Het Soesterpark begint immers letterlijk bij onze voordeur.

 • De Reset, wie kent het niet. Een uitdaging om deze uitnodigend en duurzamer te maken. Denk aan isolatie en het opwarmen van de ruimte apart van elkaar.

 • Iemand staat klaar om te skateboarden

  Er is een budget beschikbaar voor diverse projecten in de wijk. Deze hebben ieder een apart doel maar behoren wel tot één geheel. De projecten die hieronder vallen zijn: skatebaan, tijdelijke cross-/BMX-baan, waterspeelplaats en de wijkboerderij.

 • Het Soesterkwartier is een wijk waar saamhorigheid hoog in het vaandel staat. Tegelijkertijd kan het samenleven onder druk staan, door bepaalde stress verhogende omstandigheden of het ontbreken van vaardigheden in het contact maken en onderhouden.

 • Welkom in de wijk

  In het kloppende hart van het Soesterkwartier lanceren we een hartverwarmend initiatief. Met ons bewonersproject willen we nieuwe buurtgenoten in ons geliefde Soesterkwartier een warm welkom heten. Samen met bewoners, organisaties en ondernemers bundelen we onze krachten om nieuwe bewoners te begroeten met speciale welkomsttasjes, gevuld met waardevolle informatie en attenties. Dit project is nog niet opgestart. Er is geen subsidie voor aangevraagd vanuit de wijk. We bekijken binnenkort op welke manier en samen met wie we het project alsnog in uitvoering kunnen brengen.

 • Indebuurt033 logo

  De afgelopen jaren, en nog steeds, doen zich in het Soesterkwartier situaties voor die bewoners zorgen geeft. Het betrof vaak “taaie vraagstukken in het sociale domein” waarop geen pasklare remedie bestaat. De veelgenoemde uitdaging is dat er een afstand tussen systeem- en leefwereld bestaat, die de afgelopen jaren groter is geworden. Met dit project proberen we om vanuit lopende casuïstiek uit de belevingswereld van wijkbewoners stap voor stap te komen tot een werkwijze die beter aansluit aan de leefwereld in het Soesterkwartier.

 • Op meerdere manier verkennen we de komende jaren mogelijkheden om inwoners van het Soesterkwartier meer te betrekken bij plannen en projecten. Een eerste voorbeeld daarvan is het initiatief voor de Wijktafel: het versterken van de betrokkenheid bij de lokale (wijk) democratie.

 • Het winkelgebied aan de Noordewierweg is van groot belang voor de aantrekkelijkheid en de vitaliteit van het Soesterkwartier. De komst van vele woningen om het huidige Soesterkwartier heen (in Langs Eem en Spoor) betekenen veranderingen én kansen voor de huidige en mogelijk nieuwe ondernemers. Een winkelstraatmanager helpt de ondernemers op de Noordewierweg om het winkelgebied te versterken en (opnieuw) aantrekkelijk te maken.

Ga naar de bovenkant