Aanpassingen aan De Nieuwe Poort

Omdat er regelmatig (bijna) ongelukken plaatsvinden op de rotonde De Nieuwe Poort worden binnenkort hier aanpassingen aangebracht. De rotonde is onoverzichtelijk en het is voor automobilisten vaak lastig om scooters, (elektrische) fietsen en voetgangers goed te kunnen zien.

Vanaf eind september worden tijdelijke aanpassingen aangebracht. Bijvoorbeeld het plaatsen van wit-rode barrières en aanbrengen van gele strepen. De kruisingen worden zo aangepast dat bij het verlaten van de rotonde automobilisten veel beter zicht hebben op het fiets- en voetpad, dat overgestoken moet worden.

Bus- en rijbaan samengevoegd

Eind oktober wordt de busbaan aan de zijde Amsterdamseweg ter hoogte van de rotonde samengevoegd met de rijbaan voor auto’s. Dit moet de overzichtelijkheid bij het oprijden van de rotonde verbeteren. In januari ’24 wordt ook de busbaan aan de zijde van de Stadsring ter hoogte van de rotonde samengevoegd met de rijbaan voor auto’s.

Proef

De aanpassingen zijn om te testen of het werkt. Experts kijken voortdurend of de verkeersveiligheid verbetert en vooral of de maatregelen van invloed zijn op de verkeersdoorstroming en daarmee op de aanrijtijden voor het busverkeer. Omdat het tijdelijk is kan de rotonde ook weer snel in de oude staat worden teruggebracht, als dat nodig is. De proef loopt van eind september 2023 tot en met begin 2024. Als blijkt dat het werkt, worden de aanpassingen blijvend gemaakt.

Gepubliceerd Op: 12 september 2023

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!