Buurtboks in de Bomenbuurt

Op dinsdag 14 september deed de Buurtboks de Bomenbuurt aan. Een strategische en centrale plek op de kruising van de Dreef met de Plataanstraat was uitgekozen om de gesprekken te voeren.

Vanaf 10 uur was de ochtendploeg druk in de weer met het ophalen van verhalen van iedereen. De plek bleek vooral hondenbezitters aan te trekken, die hun dagelijkse loopje door het groen maakten en uitgebreid de tijd namen om hun bevindingen over de wijk te delen met het campagneteam. Ook de vele senioren die aan de Dreef wonen, maakten van de gelegenheid gebruik om een gesprek aan te knopen.

Groen, dat was wel het meest gebruikte woord dat werd opgetekend. De bewoners konden vooral het vele groen waarderen die deze plek biedt.

Maar er werden ook zorgen geuit. Het openbaar vervoer kwam uitgebreid aan de orde. De vele senioren die deze buurt kent, dreigen door de uitkleding van de buslijn ongewenst in een isolement te geraken. Vanuit deze oostelijke hoek van de wijk is de binnenstad kilometers weg, en dan is een goede busverbinding van vitaal belang.  Ook de Noordewierweg bleek een dankbaar onderwerp van gesprek. Wat wordt daar toch hard gereden, en wat zou de wijk mooier kunnen worden als daar wat aan gedaan kan worden. Het waren evenwel niet mopperende gesprekken. Er werden diverse ideeën aangedragen over hoe het allemaal veel beter zou kunnen.

Tegen de klok van 3 in de middag bood de middagploeg zich aan. Het voeren van zoveel gesprekken is toch een intensieve activiteit, zodat zij met open armen werden ontvangen. Tot zonsondergang hebben zij hun tijd ook goed kunnen gebruiken.

Positief. Dat bleek de beste typering van de gesprekken die werden gevoerd. De rapportcijfers van de buurt waren maar zelden onder de 7. Het wonen in deze wijk, in deze rustige buurt wordt ervaren als een factor van geluk bij vele respondenten.

Toen de zon onderging, werd met voldoening terug gekeken op een mooie nazomerdag. Het opbreek-peloton van Militum voelde nog een spat regen bij het inpakken van de Buurtboks, maar toen was de oogst al veilig binnen.

Gepubliceerd Op: 15 september 2021

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!