Wervelend slotakkoord Wijkperspectief: “Dit gaan we doen!”

Yes! Het is zover. Het wijkperspectief voor het Soesterkwartier heeft inhoud en vorm gekregen. En dat delen we natuurlijk graag met iedereen in de wijk. Want alles wat we hebben opgehaald uit gesprekken met bewoners en profs is verwerkt. Het resultaat: Het wijkperspectief en de daarbij behorende uitvoeringsagenda voor 2022-2024. Tijd voor actie!

Op woensdagavond 16 februari organiseerden we -rechtstreeks vanuit studio FCG aan de Soesterweg – een online uitzending over het wijkperspectief.  De uitzending werd gestreamd   en kan bekeken worden via YouTube en Facebook. Bekijk onze website www.soesterkwartier.nu voorde laatste informatie of abonneer je op ons YouTube kanaal via Perspectief Soesterkwartier – YouTube

Hoe de trein in beweging kwam

Vanaf maart vorig jaar werken we in het Soesterkwartier aan een Wijkperspectief: Een toekomstvisie op de wijk voor de periode van 10 tot 15 jaar vanaf nu.

Waarom? In deze periode komt er veel op de bestaande wijk af. In de vorm van een hoefijzer worden er duizenden woningen om de wijk heen bijgebouwd. Heel veel nieuwe buren voor de Soesterkwartierders dus. Deze ontwikkeling staat bekend als “Langs Eem en Spoor”, waarover de website www.langseemenspoor.nl meer vertelt.

Dat betekent ook dat in de toekomst veel meer mensen gebruik gaan maken van de voorzieningen van de wijk: van het groen, de winkels, de scholen, de sportverenigingen, noem maar op. Een goed moment dus om met elkaar na te denken over die toekomst. Maar daarvoor moeten we natuurlijk ook goed weten wat we op dit moment zo waarderen aan onze mooie wijk. En wat er beter kan natuurlijk.

Een avontuurlijke tocht

Vele bewoners, ondernemers, instanties, schoolkinderen en werkers in de wijk praatten en dachten mee over de richting waarop wijk zich zal ontwikkelen. Het schema laat zien wat we langs de route allemaal hebben meegemaakt:

  • De roadshow met de “Buurtboks”, die in September door de wijk trok en in álle 8 buurten aanwezig was
  • De lessen op de scholen in de wijk, waardoor de kinderen van de groepen 6-8 stap voor stap een miljoenennota hebben geschreven
  • Vele themabijeenkomsten en gesprekken met allerlei kopstukken uit de wijk vonden plaats.
  • Dagen, nachten, weekenden ploeteren om van de veelheid aan verhalen en dromen uit de wijk gezamenlijke beelden van de toekomst op te bouwen
  • De presentatie aan de wijk, in december, waarbij de hamvraag werd gestel: “Hebben we goed naar jullie geluisterd?”
  • De vele gesprekken die volgden met initiatiefnemers over de plannen die zij voor het Soesterkwartier in petto hebben.

Hoe gaat de reis nu verder?

Het eindstation van deze trein komt nu in zicht. Een station dat slechts een tussenstation zal blijken te zijn. Immers, de toekomst gaat verder, het eigenlijke avontuur moet nog beginnen!

Er zijn 6 opgaven in beeld gebracht waarin de behoeften van de wijk zijnsamengebracht. Binnen die opgaven hebben we doelen gesteld om helder te krijgen waarvoor we dit doen. Vervolgens hebben we (bestaand) beleid, projecten en kansrijke initiatieven in beeld gebracht waarbij we ook het budget vanuit de vitale wijkaanpak hebben verdeeld. Daarmee is duidelijk welke projecten (die al lopen) bijdragen aan onze doelen én welke projecten een financiële ondersteuning krijgen om vervolgens bij te dragen aan een bruisende, groene, gezonde wijk met activiteiten voor en met elkaar.

Als werkgroep geven we nu het stokje door aan diegenen die ook echt aan de slag gaan met de uitvoering van de plannen en projecten die gaan bijdragen aan de gestelde doelen en opgaven. Via www.soesterkwartier.nu kun je het complete overzicht terugvinden van alle initiatieven die een plek hebben gekregen. Daarbij ook de opmerking dat er sommige initiatieven nog de kans moeten krijgen om verder te ontkiemen, waarvoor ook budget is gereserveerd. Ook deze kunnen dus financiële ondersteuning krijgen. En misschien zit je nu te kijken en denk je ‘ik wil ook meedoen!’

Heb je een vraag, wil je iets bijdragen of gewoon wat extra (persoonlijke) uitleg? Mail ons dan gerust via hallo@soesterkwartier.nu

Gepubliceerd Op: 15 februari 2022

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!