Inloopavond SRO-locatie 2 oktober

Voor het terrein van SRO en Banden Service Amersfoort (BSA) aan de Soesterweg 552-556 hebben de eigenaren het initiatief genomen om de locatie te herontwikkelen. Naast een nieuw kantoor en nieuwe bedrijfshal voor SRO komen er woningen in een groene omgeving. BSA verhuist naar bedrijventerrein De Isselt in Amersfoort.

Uitwerkingsvoorstel

Op 4 juli 2023 heeft de gemeenteraad de kaderstellende notitie bestuurlijk vastgesteld. De initiatiefnemers hebben op basis van de kaderstellende notitie een concept uitwerkingsvoorstel opgesteld. Hierin is het plan verder uitgewerkt en zijn de voorwaarden opgenomen die gebruikt worden bij het ontwerp van de gebouwen en de ruimte om de gebouwen. De initiatiefnemers horen graag wat je van het concept uitwerkingsvoorstel vindt. Zij willen vooral met je in gesprek wat je belangrijk vindt bij de inrichting van de niet bebouwde delen van het terrein.

Inloopavond 2 oktober: 19.00 – 20.30 uur

Op 2 oktober 2023 ben je tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom voor een inloopbijeenkomst in het SRO-gebouw aan de Soesterweg 556. Daar is de projectleider van de gemeente samen met de initiatiefnemers en de betrokken stedenbouwkundige aanwezig om je vragen te beantwoorden en je opmerkingen in ontvangst te nemen.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.