Werkgroep laat zich bijpraten over de Noordewierweg

De dames van Langs Eem en Spoor waren nog niet eens vertrokken, of twee nieuwe gasten betraden de boardroom van de werkgroep Wijkperspectief. Ze stellen zich voor als Rico Andriessen, van bureau Goudappel, en Bets Beltman. Bets kenden we al, vanwege het vele dat zij voor de wijk doet: haar rol in de stuurgroep, haar bijdrage aan werkgroep “De Bus komt zo”, haar voorzitterschap van het wijkmuseum. Vandaag stond op haar pet “Voorzitter werkgroep Noordewierweg Verbindt”. Niet de kleinste uitdaging uit haar loopbaan, zoals gaandeweg bleek.

“Na een lange voorgeschiedenis, begonnen we ruim een jaar geleden met het co-creatieproject van de herinrichting van de Noordewierweg”. begon Bets haar relaas. “We kregen al snel een projectmanager van de gemeente, die voortvarend aan de slag is gegaan. De eerste uitdaging die we gezamenlijk oppakten, was het zoeken van een passend bureau dat ons op weg hielp. En dat is gelukt. We hebben een prettige samenwerking!” Rico en Bets keken elkaar met een knipoog aan. Daar zat energie, dat zag je zo.

Terwijl de Noordewierweg door de avondklok uitgestorven was, werd in januari 2021 de eerste digitale avond georganiseerd. Maar liefst 140 bewoners waren ingelogd, toen de contouren van de uitgangspunten werden uitgezet:

  • Snelheid omlaag
  • Meer ontmoetingsplekken op straat door bredere stoepen,
  • Meer groen
  • Betere wateropvang
  • Veilige oversteekplaatsen
  • Aantrekkelijkere weg voor fietsers
  • En uiteindelijk ook: Een goede ontsluiting van de wijk.

In mei volgde een tweede avond, een avond die een ieder van de werkgroep ook nog kon herinneren. Was het immers niet deze avond dat de prachtige schetsen van de toekomstige Noordewierweg werden getoond?

Bets neemt de werkgroep, en daarmee de hele wijk Soesterkwartier, mee in de planning van komende spannende weken.

  • Op 28 september, volgende week dinsdag dus, is tijdens de gemeenteraadsvergadering een ronde over de Noordewierweg. Dan worden alle ins en outs van de huidige stand van zaken nog een keer uitgelegd aan de Raad.
  • Op 12 oktober, twee weken later, zal deze ronde worden opgevolgd door Het Besluit, waarbij er wordt besloten over een opdracht om de mooie schetsen verder uit te werken in een voorlopig ontwerp, en uiteindelijk een definitief ontwerp.

Het zullen voor Bets, de werkgroep Noordewierweg Verbindt, de werkgroep Wijkperspectief, en uiteindelijk de gehele wijk dus 3 spannende weken worden! Daarmee is overigens nog niet gezegd dat het budget voor de uitvoering van het gehele plan al binnen is. Dat zal in de daarna volgende periode nog een uitdaging zijn. Een deel van de voorziene kosten van de renovatie is al binnen, zogezegd. Een vervanging van het riool en een project voor klimaatadaptatie stonden namelijk al op het programma, en worden bij de “total make-over” meegenomen.

“Als alles goed en voorspoedig zal gaan, dan zou er in februari 2023 begonnen kunnen worden met de uitvoering.” Een mooi vooruitzicht voor het wijkperspectief. Meer dan driekwart van de vele honderden gesprekken die de werkgroep afgelopen dagen al heeft gevoerd, lieten immers steeds steeds hetzelfde geluid horen: Die Noordewierweg… wanneer wordt die eindelijk aangepakt?

Rico en Bets hadden nog een laatste oproep: Wat zou het fijn zijn als er nog enkele wijkbewoners meer zich zullen aanbieden om met deze groep mee te denken, te werken, te organiseren, te communiceren. Met het vooruitzicht van een nieuwe weg, klonk deze oproep als een verzoek voor een prachtjob.

Gepubliceerd Op: 23 september 2021

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!