Voor en met elkaar

Laaggeletterdheid in het Soesterkwartier

2024-01-23T14:01:51+01:001 november 2023|

Alles begint met taal. Of eigenlijk, met de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid heeft een negatieve invloed op financiële weerbaarheid, op sociale activiteiten en op onder andere gezondheid. Om kennis over laaggeletterdheid, en dus signalering hiervan, te vergroten is er een consulent basisvaardigheden zichtbaar en toegankelijk in het Soesterkwartier. Zo kunnen we meer mensen bereiken en doorverwijzen naar het al bestaande aanbod binnen het sociaal domein.

Digipunt

2024-01-23T13:57:27+01:001 november 2023|

Met dit project bieden we een laagdrempelige en toegankelijke plek waar (wijk)bewoners naar toe kunnen om antwoorden te krijgen op hun digitale vragen, om zo zelfredzaam te worden en hun digitale vaardigheden te verbeteren.

Help! Mijn buurman doet raar

2024-01-23T13:58:53+01:001 november 2023|

Het is niet altijd gemakkelijk als een van je buren psychisch kwetsbaar is. Hoe ga je om met wijkgenoten die zich wat gedragen dan jij bent gewend? Dit leidt tot bezorgdheid, en soms gaat het mis tussen buren. In het project “Omgaan met straatbewoners met een psychische kwetsbaarheid” werken wijkbewoners en professionals samen.

Dementievriendelijke wijk

2024-01-23T13:56:19+01:001 november 2023|

Dit project is erop gericht om leefbaarheid in de wijk verbeteren voor mensen met dementie. Dit bereiken we enerzijds door bewustwording te creëren en anderzijds sleutelfiguren in de wijk, zoals winkelmedewerkers, vrijwilligers, de wijkagent, beveiligers, Boa's en medewerkers van openbare voorzieningen, praktisch te trainen. Samen maken we onze gemeenschap een betere plek voor iedereen. een betere plek voor iedereen.

Culturele verbindingen in het Soesterkwartier

2024-01-12T11:52:06+01:001 november 2023|

De Wagenwerkplaats is niet zomaar een plek; het is een broedplaats voor cultuur en creativiteit. Samen streven we ernaar om kunst en cultuur toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of interesse. Door middel van gezamenlijke culturele programma, bieden we een breed scala aan activiteiten en evenementen die de diversiteit van onze gemeenschap weerspiegelen. Hier bundelen we onze krachten om een betekenisvolle verbinding te creëren met diverse doelgroepen in de wijk Soesterkwartier.

Beweegtuin senioren

2024-01-12T17:28:31+01:001 november 2023|

We streven ernaar om een speciale plek te creëren waar senioren van het Soesterkwartier op een prettige manier kunnen genieten van fysieke activiteit in een gastvrije en ondersteunende omgeving, zowel individueel als met begeleiding. Blijf op de hoogte, want samen zullen we dit project tot leven brengen en een gezonde, actieve toekomst voor onze senioren mogelijk maken.

Welzijnswerk: tijdelijke ondersteuning

2023-11-22T17:07:04+01:001 november 2023|

De afgelopen jaren, en nog steeds, doen zich in het Soesterkwartier situaties voor die bewoners zorgen geeft. Het betrof vaak “taaie vraagstukken in het sociale domein” waarop geen pasklare remedie bestaat. De veelgenoemde uitdaging is dat er een afstand tussen systeem- en leefwereld bestaat, die de afgelopen jaren groter is geworden. Met dit project proberen we om vanuit lopende casuïstiek uit de belevingswereld van wijkbewoners stap voor stap te komen tot een werkwijze die beter aansluit aan de leefwereld in het Soesterkwartier.

Ervaringsdeskundige armoede en stress

2024-01-12T17:34:03+01:001 november 2023|

We brengen ervaring en begrip samen in ons nieuwe initiatief. We hebben een gespecialiseerde ervaringsdeskundige aan boord, die bekend is met de uitdagingen van armoede en de daarmee gepaard gaande stress. Deze deskundige zal ons helpen om huishoudens in deze situatie beter te bereiken...

Ga naar de bovenkant