Subsidieregeling Uitvoeringsagenda Soesterkwartier staat open

Inwoners, stichtingen of organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor projecten uit de Uitvoeringsagenda Soesterkwartier. De Uitvoeringsagenda bestaat uit projecten die bijdragen aan de doelen van het Wijkperspectief Soesterkwartier. Aanvragen kan tot en met zaterdag 30 september 2023 via www.amersfoort.nl/subsidies.

Wijkperspectief & Uitvoeringsagenda
Inwoners en gemeente hebben samen gewerkt aan het maken van het Wijkperspectief Soesterkwartier en de daarbij horende Uitvoeringsagenda. In deze documenten staan opgaven en doelen waarmee we het Soesterkwartier nog mooier en beter kunnen maken. De Provincie Utrecht heeft geld beschikbaar gesteld om aan deze opgaven en doelen te werken. Een deel daarvan hebben wij omgezet in een subsidie, die is bedoeld voor de uitvoering van projecten uit de Uitvoeringsagenda.
Een deel van de projecten uit de Uitvoeringsagenda is niet in de subsidieregeling opgenomen. Dit gaat om projecten waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering. Bijvoorbeeld als het gaat om de openbare ruimte, oftewel gemeentegrond. De herinrichting daarvan is formeel de taak van de gemeente. De plannen daarvoor worden natuurlijk wel in nauwe samenwerking met de wijk/omwonenden gemaakt.

Subsidie aanvragen
Als je aan de slag wilt met een van de projecten uit de Uitvoeringsagenda, kan jouw project in aanmerking komen voor subsidie. Zorg ervoor dat je project voldoet aan de doelen in het Wijkperspectief Soesterkwartier en de beschrijving in de Uitvoeringsagenda. En het moet voldoen aan de regels die in de subsidieregeling zijn opgesteld. Voor de verschillende projecten uit de Uitvoeringsagenda zijn verschillende budgetten beschikbaar. In de Uitvoeringsagenda staat hoeveel geld per project beschikbaar is. Je kunt alleen subsidie aanvragen voor het bedrag dat beschikbaar is. Bovendien moet het aangevraagde budget uiterlijk op 31 december 2025 zijn uitgegeven.
De subsidie werkt op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Het kan dus gebeuren dat, ondanks dat je een goed plan hebt ingeleverd, het budget al aan een ander wordt toegekend die eerder is. Let op: voor een subsidieaanvraag heb je als inwoner ook je DigiD nodig, en als stichting of organisatie het KVK-nummer.

Beoordelen en toekennen van de subsidie
Nadat de subsidieaanvraag is ingediend, controleren we de begroting en het projectplan dat is ingediend. Past het inderdaad bij de opgaven en doelen in het Wijkperspectief en de Uitvoeringsagenda, en is er nog voldoende budget beschikbaar? Dan ontvang je bericht dat de subsidieaanvraag is goedgekeurd.

Vragen?
Heb je vragen of kom je er niet uit met het indienen van de aanvraag? Kom dan langs bij het Projectenhuis aan de Noordewierweg 127 of stuur een e-mail naar soesterkwartier@amersfoort.nl. De openingstijden van het Projectenhuis vind je op deze website bij het bericht op de homepage over het Projectenhuis.