Themabijeenkomst Gezondheid

Gezondheid… een thema dat een ieder aangaat. Maar wat heeft dat met het Wijkperspectief te maken? Nou, tijdens de themabijeenkomst die hierover werd georganiseerd, werd wel duidelijk waarom.

Een vijftiental zorgprofessionals, ambtenaren, vertegenwoordigers van wijkorganisaties en de buurtsportcoach kwamen bijeen bij de Magneet, centraal in het Soesterkwartier, om dit onderwerp te bespreken. Het zou een intensieve, en ook erg vruchtbare avond worden.

Tijdens de inleiding van Anke Hendriks werd duidelijk hoe deze twee zich met elkaar verhouden. Gezondheid zegt immers meer over je dan je fysieke gesteldheid. Het betreft ook of je lekker in je vel zit, de wijze waarop je je geliefd en gewaardeerd voelt, het sociale netwerk om je heen, en de stress die je ervaart. Of je genoeg geld hebt om rond te komen bijvoorbeeld.

En hiermee bevonden we ons in het hart van het wijkperspectief.

Drie vragen werd een ieder gesteld:

  1. Wat vind je nodig voor de toekosmt van het Soesterkwartier? En waarom?
  2. Wat kun je daar zelf voor doen?
  3. Wat heb je nodig om dat waar te maken? En van wie?

Het leverde boeiende gesprekken en heldere inzichten op. In hoeverre kun je je als professional bemoeien met iemands gewicht, zeker als hier ook een culturele reden voor is (mollig is mooi)? En moet op dit onderwerp in de wijk regie worden gevoerd, en wie zou dat dan moeten doen? Krijg je dan juist niet onnodige extra bureaucratie, die de toegang tot de zorg nog hoogdrempeliger maakt?

Allemaal heel terechte vragen, en de juiste antwoorden waren aan het einde van de avond niet voor een ieder duidelijk. Maar voor het wijkperspectief werden de juiste ingrediƫnten meegegeven om over het onderwerp gezondheid toch een visie te kunnen uitdragen.

Gepubliceerd Op: 17 september 2021

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!