Er komt veel op ons af. De ruimte om onze wijk verandert de komende 10 jaar flink. Er komen duizenden woningen bij. Voor het Soesterkwartier liggen hierdoor allerlei uitdagingen op het gebied van wonen, voorzieningen, klimaat en energie. Dit is hét moment om samen na te denken over onze wijk. Waar zien we kansen? Hoe gebruiken wij de wijk? Waar hebben we zorgen over?

Een wijkperspectief moet ervoor gaan zorgen dat we met z’n allen goed weten wat belangrijk is voor de wijk. Dat gaat over van alles: gezondheid, wonen, werken, leren, opgroeien, samenleven, verkeer, klimaat, groen etc.

Als we weten wat wij als wijk belangrijk vinden, kunnen we daar in de toekomst ook rekening mee houden. Heeft er iemand een plan voor de wijk? Dan bekijkt diegene eerst het wijkperspectief!

Ook kijken we naar de korte termijn: welke onderwerpen moeten nú al aandacht krijgen zodat we die al kunnen (laten) uitvoeren?