Subsidieregeling open!

We gaan aan de slag in het Soesterkwartier! Doe je mee?

Wijkbewoners, organisaties en gemeente hebben in 2021 en 2022 samen belangrijke doelen voor het Soesterkwartier benoemd in het Wijkperspectief Soesterkwartier. En daar hebben we een lijst met projecten bij opgesteld waarmee we die doelen willen bereiken: de Uitvoeringsagenda. Dankzij de Provincie Utrecht is er geld voor deze projecten. Nu kan de uitvoering starten… daar hebben we hulp uit de wijk bij nodig.

Er zijn verschillende soorten projecten:

  • Projecten die inwoners en organisaties zelf kunnen uitvoeren door subsidie aan te vragen;
  • Projecten die al zijn toegekend aan organisaties in de wijk, en ook daarvoor kunnen zij subsidie aanvragen;
  • Projecten die door de gemeente worden uitgevoerd, en waar inwoners en organisaties aan mee kunnen werken.

Op deze website vind je informatie over de projecten en we leggen uit hoe je met een subsidieaanvraag geld voor de uitvoering van deze projecten kunt krijgen. Als je aan een project wilt meewerken dat door de gemeente wordt uitgevoerd, kan je je op de ‘Projecten‘-pagina aanmelden.

Subsidie aanvragen

Als je aan de slag wilt met een van de projecten uit de Uitvoeringsagenda, kan jouw project in aanmerking komen voor subsidie. Via www.amersfoort.nl/subsidie-uitvoeringsagenda-soesterkwartier kunnen subsidieaanvragen worden ingediend. Zorg ervoor dat je project voldoet aan de doelen in het Wijkperspectief Soesterkwartier en de beschrijving in de Uitvoeringsagenda. En het project moet voldoen aan de regels die in de subsidieregeling zijn opgesteld. Voor verschillende projecten uit de Uitvoeringsagenda zijn verschillende budgetten beschikbaar. In de Uitvoeringsagenda staat hoeveel geld per project beschikbaar is. Je kunt alleen subsidie aanvragen voor het bedrag dat beschikbaar is. Bovendien moet het aangevraagde bedrag uiterlijk op 31 december 2025 zijn uitgegeven.

De subsidie werkt op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Het kan dus gebeuren dat, ondanks dat je een goed plan hebt ingeleverd, het budget al aan een ander wordt toegekend die eerder is. Let op: voor een subsidieaanvraag heb je als inwoner ook een DigiD nodig, en als stichting of organisatie het KVK-nummer.

Beoordelen en toekennen van de subsidie

Nadat de subsidieaanvraag is ingediend, controleren we de begroting en het projectplan dat is ingeleverd bij de aanvraag. Past het project inderdaad bij de opgaven en doelen in het Wijkperspectief en de Uitvoeringsagenda, en is er nog voldoende budget beschikbaar? Dan ontvang je bericht dat de subsidieaanvraag is goedgekeurd.

Vragen?

Heb je vragen of kom je er niet uit met het indienen van de aanvraag? Kom dan langs bij het Projectenhuis aan de Noordewierweg 127 (kijk op www.soesterkwartier.nu voor de openingstijden) of stuur een e-mail naar soesterkwartier@amersfoort.nl.

Gepubliceerd Op: 24 april 2023

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!