Werkgroep Wijkperspectief: “Na de zomervakantie reizen we door de wijk”

Sinds maart van dit jaar is een werkgroep (Soesterkwartierders en mensen van de gemeente samen) actief met de voorbereidingen op het maken van een zogenaamd ‘Wijkperspectief’. Hoog tijd om eens te vertellen hoe het ermee staat en welke activiteiten er op het programma staan. Voorop staat dat de groep niet zelfstandig gaat bepalen wat het Soesterkwartier als wijk nodig heeft. De opdracht is juist om dit samen met de bewoners uit de wijk in beeld te brengen. Na de zomervakantie starten verschillende activiteiten in de wijk om met elkaar in gesprek te gaan. De resultaten hiervan krijgt iedereen in het najaar te zien en ook hierbij is veel gelegenheid om elkaar hierover te spreken. Eind dit jaar ligt er dan een wijkperspectief.

 

Wijkperspectief in het kort

We gaan met de wijk in gesprek over hoe we het Soesterkwartier kunnen versterken: wat moeten we zo houden en wat kunnen we verbeteren? Ook omdat de wijk enorm gaat groeien met de nieuwe ontwikkelingen zoals Langs Eem en Spoor. Hoe bereid je je daar als wijkbewoners op voor?

Activiteiten in de wijk

Na de zomervakantie vinden tussen 12 september en 27 september diverse activiteiten plaats in álle buurten van het Soesterkwartier. Iedereen heeft dan de kans om fysiek zijn of haar reactie te geven. Maar dat kan natuurlijk nu ook al online via www.soesterkwartier.nu

Enkele werkgroepleden lichten hun motivatie toe en vertellen wat het wijkperspectief de wijk in hun ogen moet gaan brengen

 

Enkele werkgroepleden lichten hun motivatie toe en vertellen wat het wijkperspectief de wijk in hun ogen moet gaan brengen

 

Hedy (bewoner Soesterkwartier sinds 2003):

Het maken van een wijkperspectief is een kans om van veel meer bewoners te horen wat zij van het Soesterkwartier vinden en aan welke thema’s zij zouden willen werken. We zijn in deze werkgroep begonnen met een groep die veel groter zou mogen worden. Het liefst met álle bewoners van het Soesterkwartier! Met betrokken oprecht geïnteresseerde mensen van de gemeente kunnen we het verschil gaan maken. Ik hoop op een wijk waar je als kind jezelf mag zijn en mag laten zien. Waar niet geoordeeld wordt. Waar je uniekheid/kracht wordt gezien, geprezen en tot zijn recht kan komen. Een wijk waar je, je welkom en veilig voelt. Waar je een huis hebt waarin je gelukkig bent. Zo’n wijk waar je nooit meer weg wilt.

 

Anke (projectleider bij de gemeente Amersfoort)

Het bijzondere is dat we dit samen doen. De projectorganisatie bestaat uit mensen uit het Soesterkwartier en van de gemeente. En we willen ervoor zorgen dat we veel Soesterkwartierders spreken, zodat het wijkperspectief van ons gezamenlijk wordt. Dankzij subsidie van de provincie kunnen we uitvoering geven aan een aantal plannen die uit de gesprekken naar voren komen.

Ik hoop dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de toekomstplannen voor een fijne, gezonde en verbonden wijk, voor inwoners en ondernemers, jong en oud.

 

Fedde (bewoner Soesterkwartier sinds 2005)

Met elkaar werken aan het wijkperspectief geeft me energie doordat het me veel bijzondere gesprekken met bijzondere wijkbewoners biedt. Al die gesprekken maken dat ik optimistisch ben over de toekomst van onze wijk, want er zit hier zoveel betrokkenheid, creativiteit en positieve energie! Ik kijk uit naar de volgende gesprekken na de zomervakantie: dan reizen we door de wijk en gaan we hopelijk veel mensen spreken. Ik hoop uiteindelijk dat we elkaar nog beter gaan begrijpen en het weer vanzelfsprekend wordt dat we elkaar groeten op straat. En dat straks iedereen met enige trots kan zeggen: dit is míjn wijk en zó hebben we het gewild.

 

Guido (bewoner Soesterkwartier sinds 2003)

Ik vind het bijzonder dat bewoners en gemeente  samenwerken in de vorm van co-creatie en samen onderzoeken hoe Soesterkwartierders de wijk gebruiken en wat er nodig is om de wijk verder te ontwikkelen in relatie tot alles wat er rond de wijk al gepland is en trends zoals meer hittestress en mobiliteit. We krijgen zo een realistisch beeld met een concreet uitvoeringsprogramma met plannen die de wijk verder gaan helpen.

 

 

Olaf (gebiedsmanager Soesterkwartier)

Het maken van een wijkperspectief doen we écht samen. In de werkgroep en in de stuurgroep. Natuurlijk is dat wennen maar het is wel echt een goed proces. Ik hoop dat het wijkperspectief en het uitvoeringsplan echt het verschil gaan maken. En dan bedoel ik op meerdere terreinen: dat het van de (hele) wijk is, dat het van de gemeente en andere organisaties is. Dat we echt doordringen tot in de haarvaten van de wijk en antwoorden vinden op wat de wijk nodig heeft. En daar mee aan de slag gaan!

 

Natasja (geboren en getogen in het Soesterkwartier)…

Ik vind het bijzonder dat we het belang van de bewoners van het Soesterkwartier voorop stellen. En iedereen mee mag praten over het wijkperspectief. Van jong tot oud. Wat ik hoop is dat we veel kunnen bereiken in de wijk. En dat we goed kunnen luisteren naar wat de bewoners nodig hebben in de wijk. Maar ook dat de punten uit het wijkperspectief ook écht uitgevoerd kunnen worden.

 

Gepubliceerd Op: 29 juni 2021

Deel Dit Verhaal, Kies Je Platform!