Wijkperspectief

Het Wijkperspectief

Het Soesterkwartier is een wijk met een heel eigen karakter en inwoners met nog méér karakter. Er gebeurt ontzettend veel in het Soesterkwartier. Vooral mooie dingen want Soesterkwartierders wonen, werken en leven hier met veel plezier. Maar er zijn ook zorgen, bijvoorbeeld over de toekomst, over het groen, over het welzijn van mensen en de sfeer in de wijk. En rondom het Soesterkwartier komen er grote veranderingen aan door de komst van een paar duizend woningen. Dat was begin 2021 aanleiding voor het college van burgemeester en wethouders om te zeggen: het Soesterkwartier verdient een wijkperspectief, waarin we vastleggen hoe wijkbewoners, professionals en gemeente kijken naar de wijk, wat belangrijk is voor de wijk en welke ambities we samen willen waarmaken.

De Uitvoeringsagenda

Aan de slag! Dat hoef je in het Soesterkwartier geen twee keer te zeggen! De stuurgroep en werkgroep zijn samen – in cocreatie – aan de slag gegaan om het Wijkperspectief Soesterkwartier en deze uitvoeringsagenda te maken. Dankzij de subsidie Vitale Wijken van de provincie is er extra geld beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsagenda, zodat we de ambities naar projecten kunnen vertalen. De mooie plannen voor de wijk die in deze uitvoeringsagenda staan hebben de stuurgroep en werkgroep niet zélf verzonnen, maar we hebben heel veel ideeën, wensen, zorgen en suggesties bij inwoners en professionals opgehaald. De concrete ideeën konden we zo meenemen in het plan, en soms hebben we meerdere wensen samengevoegd tot één grote opgave, zoals het Soesterpark. Dit alles hebben we gebundeld in deze uitvoeringsagenda. Belangrijk onderdeel van de plannen is de afspraak dat de wijk actief betrokken blijft.

Dit willen we bereiken